Aktualności


Data aktualizacji 30.09.2017

Szanowni Państwo, informujemy iż zakończyliśmy realizację projektu „Powrót na rynek pracy”.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom, trenerom, firmom współpracujących przy realizacji projektu.


Data aktualizacji 02.08.2017

W dniach 7-9 sierpnia Uczestniczki, które odbywają staż zawodowy spotkają się z pośrednikiem pracy, aby każda z Nich miała zatrudnienie po zakończonym stażu.


Data aktualizacji 07.07.2017

Uczestniczki ostatniej grupy są w trakcie realizowania wsparcia adaptacyjnego, prowadzonego przez opiekunów stażu. Jest to kolejna forma wsparcia, które ma na celu wdrożenie w obowiązki zawodowe i jeszcze lepsze przygotowanie do pracy zawodowej.

 

Data aktualizacji 01.06.2017

Ostatnia grupa w projekcie „Powrót na rynek pracy” rozpoczyna dzisiaj staże zawodowe, które są dla nich szansą na powrót na rynek pracy. Życzymy powodzenia na ścieżce nauki i rozwoju zawodowego.

 

Data aktualizacji 23.05.2017

Miło nam bardzo, że po przeprowadzonych rozmowach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy wszystkie panie podpisały umowy stażowe. Przed tą grupą jeszcze badania lekarskie, które odbędą się 26 maja.

 

Data aktualizacji 23.05.2017

Zakończyliśmy rekrutację kobiet na czteromiesięczne staże zawodowe. Wszystkie panie, które zakwalifikowały się do projektu wezmą udział we wsparciu doradczym.

 

Data aktualizacji 18.04.2017

Informujemy, że w ramach Projektu „Powrót na rynek pracy” trwa dodatkowy nabór  na czteromiesięczne staże dla kobiet.
Kobiety spełniające kryteria udziału tj. w wieku powyżej 29 lat, bezrobotne, zamieszkałe w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, skarżyskim, starachowickim, kieleckim i w mieście Kielce zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych w biurze projektu:  Kielce, ul. Sandomierska 89.

 

Data aktualizacji 07.04.2017

Osoby, które z końcem marca i w pierwszych dniach kwietnia zakończyły staże zawodowe, a nie podpisały umowy o pracę, spotkały się z pośrednikiem pracy, aby uzyskać pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

 

Data aktualizacji 31.03.2017


Bardzo miło nam poinformować, że wiele osób, które ukończyły staże w ostatnim czasie znalazły pracę. Cieszy nas, że szkolenia przyniosły konkretne kwalifikacje, a staże dały szanse na wejście na rynek pracy. Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali zatrudnienie.

 

Data aktualizacji 07.03.2017

Uczestnicy projektu kontynuują staże zawodowe.

 

Data aktualizacji 21.02.2017

Spotkanie z pośrednikiem pracy, które odbyło się po szkoleniu było pomocne w znalezieniu miejsca do odbywania stażu, a dla części Uczestników zakończyło się znalezieniem zatrudnienia.

 

Data aktualizacji 17.02.2017

Egzamin wewnętrzny zakończył szkolenie operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, który zdali z wynikiem pozytywnym wszyscy Uczestnicy. Bezpośrednio po nim każdy z 9 Uczestników przystąpił do egzaminu teoretycznego i praktycznego prowadzonego przez Egzaminatora z Fundacji VCC. Na zakończenie Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. O możliwości odebrania certyfikatu z Fundacji VCC poinformujemy Uczestników telefonicznie.

 

Data aktualizacji 06.02.2017

Czwarta grupa operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie rozpoczęła szkolenie zawodowe. W pierwszym dniu szkolenia zostały im wykonane badania lekarskie, potwierdzające ich dyspozycję zdrowotną do odbycia kursu. Przed Uczestnikami 80 godzin szkolenia, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu maszyn CNC.

 

Data aktualizacji 25.01.2017

Uczestnicy rozpoczęli spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, które mają na celu ułatwić im rozpoczęcie ścieżki zawodowej bezpośrednio po zakończeniu kursu.

 

Data aktualizacji 23.01.2017

Komisja rekrutacyjna spośród wszystkich formularzy złożonych do biura projektu wybrała 9 Uczestników, którzy rozpoczną udział w projekcie Powrót na rynek pracy.

 

Data aktualizacji 02.01.2017

W związku z wydłużonym terminem realizacji projektu „Powrót na rynek pracy” informujemy, że uruchomiliśmy ponowną rekrutację do ostatniej grupy szkoleniowej: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Chętne osoby, spełniające kryteria udziału, zapraszamy do składania w siedzibie biura projektu formularzy rekrutacyjnych: Kielce, ul. Sandomierska 89.

 

Data aktualizacji 21.12.2016

W dniu dzisiejszym kolejna grupa w projekcie zakończyła szkolenie zawodowe Spawacz metodą MAG. Uczestnicy pozytywnie zdali egzamin i z nowymi uprawnieniami podejmą staże zawodowe.

 

Data aktualizacji 24.11.2016

Informujemy, że grupa szkoleniowa Spawaczy metodą MAG rozpoczęła kurs na spawalni. Szkolenie zostało poprzedzone wsparciem doradczym i pośrednictwem pracy.

 

Data aktualizacji 28.10.2016

Operatorzy obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, którzy uczestniczyli w kursie w ramach projektu „Powrót na rynek pracy” zakończyli szkolenie i otrzymali zaświadczenia. Mogą już rozpoczynać staże zawodowe, które dają im realne szanse na długotrwałe zatrudnienie.

 

Data aktualizacji 17.10.2016

Kolejna grupa szkoleniowa rozpoczęła w dniu dzisiejszym kurs Operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Jest to już trzecia grupa, która wybrała to szkolenie.
Informujemy, że nadal trwa nabór do grupy SPAWACZ METODĄ MAG.

 

Data aktualizacji 02.10.2016

Informujemy, że trwa nabór Uczestników w ramach projektu „Powrót na rynek pracy” do grup szkoleniowych:
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (80 godz),
- Spawacz metodą MAG (146 godz).
Szkolenia zostaną poprzedzone wsparciem doradczym i pośrednictwem pracy, a realizowane będą w Kielcach. Następnie uczestnicy odbędą płatne, trzymiesięczne staże zawodowe.

 

Data aktualizacji 01.10.2016

Z dniem 01. października grupa 8 kobiet została skierowana w ramach projektu „Powrót na rynek pracy” na sześciomiesięczne staże zawodowe, gwarantujące zatrudnienie. Uczestniczki otrzymały także wsparcie doradcze, pośrednictwo pracy i zostały im wykonane badania lekarskie.

 

Data aktualizacji 22.07.2016

W dniu dzisiejszym wręczyliśmy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia grupie Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. To czwarta grupa w projekcie i zarazem druga edycja tego szkolenia w projekcie.

Nabór na szkolenie nadal trwa – zapraszamy osoby bezrobotne po 30 r. ż do udziału.

 

Data aktualizacji 20.07.2016

Trzecia grupa szkoleniowa w projekcie z sukcesem zakończyła szkolenie Monter instalacji gazowych i sanitarnych z uprawnieniami SEP. Przed uczestnikami jeszcze wsparcie pośrednictwa pracy i staże zawodowe.

 

Data aktualizacji 12.07.2016

W dniu dzisiejszym kolejna grupa w projekcie zakończyła szkolenie zawodowe Spawacz metodą MAG. Uczestnicy pozytywnie zdali egzamin i przed nimi kolejne wsparcie – staże zawodowe. W projekcie nadal rekrutujemy osoby spełniające wymagania projektu do kolejnej grupy na szkolenie Spawacz.

 

Data aktualizacji 05.07.2016

Informujemy, że 05.07.2016 r. Uczestnicy pierwszej grupy zakończyli szkolenie zawodowe "operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC".

****Jednocześnie informujemy, że nadal trwa nabór na kolejne grupy w ramach tego szkolenia.****

 

Data aktualizacji 15.06.2016

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym dokonaliśmy wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych: „Spawacz MAG” (2gr; 146 h/gr.), „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” (3 gr.; 80 h/gr.) oraz „Monter instalacji gazowych i sanitarnych z uprawnieniami SEP” (1gr.; 80 h/ gr.) w ramach projektu „Powrót na rynek pracy”.

Protokół wyboru oferty

 

Data aktualizacji 13.05.2016

Został rozszerzony obszar realizacji projektu  także na miasto Kielce. Zapraszamy osoby spełniające warunki rekrutacyjne do udziału w projekcie.
Zmieniony regulamin projektu

 

Data aktualizacji 01.03.2016

Wystartował projekt "Powrót na rynek pracy" realizowany przez firmę Consultor Sp. z o.o. skierowany do osób w wieku powyżej 29 roku życia, niepracujących z powiatu opatowskiego, starachowickiego, skarżyskiego, kieleckiego, ostrowieckiego. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do naszego biura projektu w Kielcach na ul. Sandomierskiej 89 lub do kontaktu pod numerem telefonu 500 026 613. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a dodatkowo oferujemy BEZPŁATNE SZKOLENIA:

- SPAWACZ MAG/MIG/TIG
- MONTER RUSZTOWAŃ
- OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC
- MONTER INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH I GAZOWYCH
- MONTER INSTALACJI GAZOWYCH I SANITARNYCH Z UPRAWNIENIAMI SEP

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Script logo